Kun omista oikeuksista ei tiedetä, ei niiden toteutumista myöskään osata vaatia.

Väestöliiton kansainvälisten asioiden johtaja Elina Korhonen kertoo, miksi työmme kehittyvissä maissa on niin tärkeää.

 

Millaista työmme on kehittyvissä maissa ja mihin asioihin tarjoamme apua?

Väestöliitto tekee kolmen hankkeensa kautta yhteistyötä seitsemässä eri maassa. Yhteistyökumppanit ovat maiden paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka tekevät aktiivista työtä kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevien seksuaalioikeuksien edistämiseksi (kohderyhminä Malawissa sukupuolistunutta ja seksuaaliväkivaltaa kohtaavat naiset ja tytöt, Etelä-Afrikassa, Zimbabwessa ja Sambiassa sateenkaari-ihmiset sekä Nepalissa, Afganistanissa ja Tadzhikistanissa vammaiset henkilöt).

Järjestöt kehittävät muun muassa terveysalan toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien osaamista väkivallan ehkäisystä ja tunnistamisestas sekä vammais- ja sateenkaariteemoista. Lisäksi vahvistetaan opettajien seksuaalikasvatusosaamista. Kumppanimme tarjoavat myös turvallisen tilan sateenkaari-ihmisille, jotka eivät koe voivansa elää omana itsenään yhteiskunnassa sekä voimaannuttavia ryhmiä vammaisille henkilöille.

On todella tärkeää, että kumppanimme ovat vahvoja toimijoita omissa maissaan ja kehittävät ja vahvistavat samalla paikallisia kansalaisyhteiskuntia. Siksi vahvistamme kumppaneidemme osaamista paitsi ohjelmamme teemoista myös vahvasta hankehallinnosta ja vaikuttamistyöstä.

Mikä olisi sinun mielestäsi inhimillisesti kestävä tulevaisuus oman työsi näkökulmasta ja miten Väestöliitto edistää sitä? Millaisia muutoksia haluamme saada aikaan?

Inhimillisesti kestävä tulevaisuus on sellainen, jossa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja jokainen saa olla juuri sellainen kuin on. Jo sillä, että jokaisella olisi todellinen mahdollisuus päättää omasta kehostaan ja olisi päätöksen tueksi tarvittavaa tietoa ja välineitä ja palveluita saatavilla, pääsisimme pitkälle. Se, ettei ole mahdollisuutta päättää omasta lapsiluvustaan tai intiimeistä ihmissuhteistaan tai tehdä omia päätöksiä omaan seksuaalisuuteen liittyen, johtaa yksilöiden tasolla suuriin tragedioihin mutta myös vakaviin seurauksiin ympäröivässä yhteiskunnassa.

”Haluamme nähdä maailman, jossa jokaisen itsemääräämisoikeus toteutuu ja jokainen nähdään yhteiskunnan täysimääräisenä jäsenenä.”

Mikä on omalla kohdallasi ollut sellainen hetki, jolloin olet konkreettisesti tuntenut työsi merkityksen? 

Tällaisia hetkiä on ollut useampiakin. Yksi on jäänyt erityisesti mieleen Malawissa, jossa osallistuin tilaisuuteen, jossa koulua käyvät tytöt keskustelivat oman yhteisönsä päättäjien kanssa äärimmäisen rohkeasti esimerkiksi kokemastaan seksuaalisuutta loukkaavasta häirinnästä ja väkivallan uhasta, jota he olivat kokeneet jopa opettajien taholta. Tyttöjen suorasanaisuus ja rohkeus tilaisuudessa jäi vahvasti mieleen. Malawissa tuon kaltaiset teemat ovat tabu ja lasten ja nuorten kunnioitus vanhempia henkilöitä kohtaan on suurta eli tuo tilaisuus oli loistava esimerkki siitä, miten seksuaalikasvatus ja tyttöjen omat vertaistukiryhmät antoivat heille tietoa ja voimaa oman yhteisön epäkohtien tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Yksi merkittävä on myös on ollut Tadzhikistanista, jossa kumppanijärjestömme Ishtirok toimii vaikuttamistyön lisäksi vammaisten naisten ja tyttöjen voimaantumista edistääkseen. Olen jutellut ja pitänyt seksuaalikasvatustunteja siellä lukuisien vammaisten tyttöjen kanssa.

”Monille tieto siitä, että myös heillä on oikeus omaan kehoon, seksuaalisuuteen, terveyspalveluihin ja tietoon on ollut aivan mullistavaa jo sinällään.”

Arvostan suuresti kumppanijärjestöjämme ja erityisesti vaikutuksen minuun on tehnyt zimbabwelainen kumppanijärjestömme, joka työskentelee lesbo-, bi- ja transnaisten kanssa. Myös järjestön työntekijät kuuluvat tähän ryhmään. Tapasin matkalla järjestön tiloissa heidän “asiakkaitaan”. Zimbabwessa on vaarallista kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja kumppanijärjestömme tarjoaa turvallisen tilan, jossa jokainen saa olla sellainen kuin on. Paikalla olleet naiset ja tytöt jakoivat raskaita kokemuksia siitä, millaista on elää ympäristössä, jossa yhteiskunta ei hyväksy sinua. He esittelivät myös omaa upeaa ja vaikuttavaa taidettaan, joiden kautta he ovat kuvanneet omia kokemuksiaan.

Miksi työmme kehittyvissä maissa on niin tärkeää?

Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksista niitä, joiden tila useissa kehittyvissä maissa on äärimmäisen haastava. Niitä vastustetaan aktiivisesti ja niiden vastustamiseen käytetään globaalisti paljon resursseja. Seksuaalioikeuksien toteutumattomuus jättää ihmiset kuitenkin äärimmäisen haavoittuviksi.

Mikä erottaa työmme esimerkiksi muista järjestöistä? Mitkä ovat työmme erityispiirteet?

Väestöliitto on Suomen ainoa erityisesti globaaleihin seksuaalioikeuksiin keskittyvä järjestö. Työmme erityispiirteitä on kokonaisvaltainen ymmärrys seksuaalisuudesta, joka on läsnä ja muuttuu läpi ihmisen elämänkaaren. Työssämme on myös ainutlaatuista vahva vaikuttamistyön osaamisemme ja se, että tuemme kumppaneitamme tekemään isoja yhteiskunnallisia muutoksia vaikuttamistyön kautta. Teemme töitä erittäin sensitiivisten teemojen parissa, joita yleisesti pidetään intiimeinä eikä yhteiskunnallisina asioina. Seksuaalisuutta kuitenkin kontrolloidaan yhteiskunnan tasolta vahvasti jokaisessa yhteiskunnassa, ja siksi seksuaalioikeuksia on tärkeää puolustaa ja edistää.

Elina Korhonen
kansainvälisten asioiden johtaja